Projecte Solidari

El projecte de Guatemala, es durà  a terme a Zona Reyna, al departament del Quiché i es farà possible la impressió de 1.000 llibres de lectura bilingüe, emmarcats dins el Programa Kemok Aatin, que busca oferir una educació contextualitzada a 20 comunitats indígenes del Nord de Guatemala.

A banda de la impressió de llibres, el projecte farà possible impartir uns tallers de formació als mestres de les escoles de les comunitats i també a les autoritats del Ministeri d’Educació de Guatemala, per fer pressió en la presa de decisions entorn l’Educació Bilingüe.  

El  projecte solidari de voluntariat a Guatemala a l’estiu del 2019 (del 15 de juliol a l’16 d’agost del 2019) serà realitzat  per joves de Sant Celoni, Premià i Manlleu.

 

El projecte consistirà en promoure tasques educatives (tallers, dinàmiques, suport escolar, excursions, activitats lúdiques, …) amb els infants i joves de les comunitats indígenes del país, així com assessorar i formar als professors i mestres de l’entorn.

 

·         Potenciació de l’Educació Bilingüe Intercultural

·         Suport a les escoles La Salle Tierra Nueva I i Sta. Maria Visitación 

·         Programa de lecto-escriptura eficaç, bilingüe i intercultural Kemon Ch’ab’äl

·         Beques-impuls de formació agroecològica a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango