ESO

Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys)


Creativitat, acompanyament i atenció als joves

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científics, tecnològics i humanístics; consolidar els hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors.

A la Salle Sant Celoni eduquem de manera integral els nois i noies en una etapa decisiva de la seva vida i els ajudem a prendre les seves decisions de futur de manera responsable, atenent les seves aptituds, capacitats, interessos i motivacions. Ens caracteritza la sensibilitat envers la innovació, l’ús de les tecnologies de la informació, l’aprenentatge de llengües i l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes.

La voluntat de servei de la comunitat educativa de La Salle és essencial en un moment en què els nois i noies han de prendre diferents opcions i seguir diferents camins. Una voluntat que es materialitza en una acció tutorial individualtizada, adaptada a l’entorn personal, escolar, familiar i social. Formem en la responsabilitat i a ser crítics davant la societat; per això a l´ESO:

 • Disposem d´un acompanyament personal per part dels tutors mitjançant les entrevistes sistemàtiques amb alumnes (tutorial individual/grupal) i famílies.
 • Atenem la diversitat dels alumnes amb desdoblaments en les matemàtiques i anglès, reforç de les assignatures instrumentals, aprenentatge optatiu d’una segona llengüa estrangera (francès).
 • Treballem de manera activa i cooperativa (treball cooperatiu) mitjançant  el programa DESTÍ La Salle Catalunya de Desenvolupament i ESTimulació de les Intel.ligències de l’alumne amb l’objectiu d’aprendre tècniques per treballar en equip, prendre decisions consensuades i fer presentacions orals davant l’auditori.
 • Fem un seguiment psicopedagògic dels alumnes que ho necessiten. Disposem d’un equip psicopedagògic que fa tan el seguiment puntual d’una necessitat d’un alumne com el seguiment continuat al llarg de l’etapa de la SIEI(Suport intensiu a la educació inclusiva) i l’ESPAI (Projecte de diversificació curricular). Els alumnes de 2n d’ESO fan un test psicotècnic per orientar-los
 • Realitzem projectes d’Aprenentatge i Servei a 4t d’ESO.
 • Motivem pregàries voluntàries d’alumnes, setmanalment i en horari no lectiu.
 • Col.laborem amb Cambridge English Language Assessment: Centre examinador dels exàmens de Cambridge: KET, PET i FIRST.
 • Participem en el programa PAC d’auxiliars de conversa. Projecte Escola Multilingüe per a disposar d’un o més joves estudiants anglesos o irlandesos, seleccionats per Home to Home perquè duguin a terme tasques d’assistència que donin suport a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre (CLIL), 25 hores a la setmana, durant pràcticament tot el curs escolar.
 • Apliquem el Projecte HARA: projecte d’Educació en la Interioritat dels centres La Salle, a través del treball corporal, la integració emocional i oberts a la trascendència.
 • Treballem en aules totalment digitalitzades, llibres digitals i les TIC estan presents en el nostre Projecte Educatiu.
 • Participem en concursos literaris, matemàtics, científics, lingüístics organitzats per diferents entitats privades o públiques, tots ells amb la col.laboració del Departament d’Ensenyament.

Accions concretes incloses en un Pla estratègic com a eina de gestió útil per fer realitat a mitjà termini un Projecte Educatiu de Centre. La planificació estratègica és protagonista de l’èxit educatiu ja que es pot considerar com un cicle de millora que orienta la vida del Centre i concreta una organització interna coherent.

Criteris d’avaluació i recuperació

Xandalls i bates
Enllaços
AMiPA
AEG EROL
3r Temps
Fem Equip
La Salle Catalunya
Symbaloo – Llamps i Trons