Pastoral

PLA DE PASTORAL  LA SALLE SANT CELONI   

La Salle és una escola cristiana, fidel a l’espiritualitat i carisma de Sant Joan B. de La Salle. La seva finalitat és la de procurar l’educació humana i cristiana als joves amb preferència als més necessitats.

L’escola La Salle duu a terme aquesta educació a partir del seu pla de pastoral.

OBJECTIUS GENERALS:

  • Dinamitzar, animar i coordinar la missió evangelitzadora de La Salle Sant Celoni
  • Acompanyar i donar suport a la missió evangelitzadora i d’educació en el lleure de l’AEG Erol.
  • Dinamitzar, animar i coordinar l’Ensenyament Religiós Escolar, per tal d’aconseguir una formació religiosa de qualitat.
  • Comprometre tota la comunitat educativa en el desvetllament i l’acompanyament vocacional a la llum del carisma lasal·lià.
  • Col·laborar amb la Comunitat Educativa i la Parròquia en la creació de l’ambient i el clima escolar necessaris per fer de l’escola un lloc d’evangelització.
  • Promoure, sensibilitzar i dinamitzar l’educació en la justícia, solidaritat i la pau.

LÍNIES D’ACCIÓ PASTORAL

Les línies d’acció d’aquest pla contemplen els camps:

  • Pastoral escolar: Formació religiosa, anunci del missatge de Jesús, treball de valors, vivència dels temps litúrgics, reflexió cristiana i celebració de la fe.
  • Pastoral de grups de joves: Erol i grups de pregària.
  • Pastoral d’adults: Missió compartida, Comunitat Cristiana, formació i trobades de la comunitat educativa, FEAC…
  • Pastoral vocacional: Proposta vocacional, acció tutorial individual i grupal.
Xandalls i bates
Enllaços
AMiPA
AEG EROL
3r Temps
Fem Equip
La Salle Catalunya
Symbaloo – Llamps i Trons