Primària

L’Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S’inicia l’any natural que es compleixen els sis anys.

S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun :

  • Cicle Inicial ( 1r i 2n curs)
  • Cicle Mitjà ( 3r i 4t curs)
  • Cicle Superior ( 5è i 6è curs)

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques, fixades per l’ordenació curricular, i dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal.

S’emfatitza la importància de la comprensió lectora, la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit, la comunicació audiovisual, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors en totes les àrees.

A la Salle es destinen recursos humans i pedagògics per a completar l’organització del currículum mitjançant entre d’altres , l’atenció a la diversitat de l’alumnat,l’organització d’agrupaments flexibles, el reforç educatiu i l’aprenentatge cooperatiu.

En cada Cicle de l’Educació Primària es realitza, com a mínim, un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial, sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixen l’aplicació de coneixements de diverses àrees així com l’aprenentatge cooperatiu.

Treballem també en l’aplicació de programes pedagògics propis que complementen l’oferta educativa:

• Programa Destí

El seu objectiu és desenvolupar i estimular les intel•ligències dels alumnes així com un conjunt de competències que complementin i reforcin aquelles que són pròpies de l’estructura curricular. S’hi treballa el sentit crític,estratègies del pensament lateral( creativitat),la gestió del coneixement,la comunicació,el treball en equip…

El programa Destí a Primària contempla tres subprogrames(Crea, Optimis i Irati) que són la continuació del treball iniciat a Educació Infantil ( Ulisses).

Lectura Eficaç ( Projecte Lector)

Els eixos bàsics són el desenvolupament de les capacitats lectores i la motivació i el gust per la lectura. Treballem l’aprenentatge i la consolidació lectora mitjançant les tècniques de la Lectura Eficaç.

• Hara

Pretén mostrar als nostres alumnes un camí que els condueixi vers el seu món interior: consciencia,valors, creences…buscant l’equilibri de les emocions i obrint la porta a la transcendència.

Es porta a terme a través d’una proposta de temporalització dividida en trimestres.

Moltes de les activitats presenten tècniques que ajuden a expressar els sentiments i les emocions , compartir els dubtes, les pors, valorar les potencialitats de cadascú així com acceptar les pròpies mancances.

• Reforç de la llengua anglesa

Participem en el programa PAC d’auxiliar de conversa ( Projecte escola Multilingüe) i disposem d’un/a estudiant de parla anglesa que dóna suport a diferents activitats que es realitzen a les aules.

 Criteris d’avaluació i recuperació

Xandalls i bates
Enllaços
AMiPA
AEG EROL
3r Temps
Fem Equip
La Salle Catalunya
Symbaloo – Llamps i Trons