Qualitat

La nostra Política de Qualitat està d’acord a satisfer les necessitats dels alumnes i la resta de la comunitat educativa, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua.

La implantació i el manteniment del nostra sistema de gestió de la qualitat contempla com a referents:

  • La dimensió personal de l’alumne/a, que implica la satisfacció de les seves necessitats educatives des dels valors cristians.
  • La dimensió familiar, que comporta una relació de confiança amb el centre per tal de garantir la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.
  • La dimensió professional, que fa necessària la satisfacció de l’Equip Docent i Personal d’Administració i Serveis.
  • La dimensió social, que exigeix dotar de competències, habilitats i valors a les persones per tal d’incorporar-se a la societat.
  • La dimensió tècnica, que cerca l’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’administració Educativa.
  • La dimensió econòmico-financera, que implica el compromís de la Direcció en administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat.
  • La Direcció del centre es compromet en comunicar la Política de Qualitat a tota la comunitat educativa.

La Política del centre es revisa per tal d‘adaptar-Ia als canvis que es produeixien a la societat contínuament. Tota la comunitat educativa accepta aquest repte i assumenix Ia responabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat al centre, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir la nostra missió.

Xandalls i bates
Enllaços
AMiPA
AEG EROL
3r Temps
Fem Equip
La Salle Catalunya
Symbaloo – Llamps i Trons