Qui som

UNA MICA D’HISTÒRIA

La Salle Sant Celoni és una escola centenària, fundada al 1911 en que per iniciativa d’un grup de personalitats de Sant Celoni es va demanar als germans de la Salle si podien obrir un centre a la vila per tal d’oferir la seva experiència educativa i alhora millorar la situació de l’ensenyament local. Així a l’octubre d’aquest any un grup de germans d’origen francès començaven les classes en un edifici propietat d’un dels sol•licitants de l’arribada dels germans. La primera comunitat l’encapçalava el germà Emilià, ànima de la fundació del centre. Al 1920 es va construir l’edifici on avui hi ha l’actual escola i que va anar modificant i ampliant al llarg dels anys fins arribar a l’estructura actual.

L’escola va passar per diverses vicissituds fins arribar als anys de la Guerra Ciivil en què els germans van abandonar el centre a causa de la persecució religiosa i no van retornar fins al 1939 en què van reprendre l’activitat docent i evangèlica.

Des d’aquesta data i fins l’actualitat, l’escola s’ha anat adaptant als canvis socials, econòmics i legislatius que han anat produint-se en aquest llarg període de temps. Així, al 1956 es va começar a impartir el batxillerat elemental, al 1962 es va ampliar el primitiu edifici de 1920, al 1968 es va ampliar de nou l’edifici per donar cabuda als estudis elementals, de batxillerat elmental i de comerç. Al 1972 es va iniciar l’aplicació de l’EGB d’acord amb els canvis legislatius. Al 1975 es va impartir el BUP mentre s’esperava que es construís l’edificí destinat a l’IES. Al 1976 començaven les primeres classes de llengua catalana i al 1980 s’implantava l’ensenyament mixt d’acord els nous temps. Finalment, al 1985 celebràvem el 75è aniversari en l’espera de poder celebrar amb plenitud el centenari de la fundació del centre.

Encara durant aquest llarg període, al 1996 es va implantar l’ESO i es va començar a planificar la implantació de l’educació infantil. Amb aquest objectiu es va ampliar l’edifici fins tenir la forma actual que es va inaugurar al 2007 coindicidint amb l’inici de l’ensenyament infantil. Alhora les intal•lacions s’han adapat a les necessitats educatives actuals amb la introducció de les TIC en les diverses etapes educatives.

Al 2008 es va produir la marxa de la comunitat de germans i el centre ha quedat orfe de la presència dels que van ser els fundadors de l’escola, si bé el carisma del fundador, Sant Joan Baptista de La Salle, es manté ben present en la vida escolar.

Durant tot aquest llarg període que comença al 1911 l’escola ha estat un actor important en la vida social i cultural de Sant Celoni. En el centre, al seu entorn u o empara s’hi han desenvolupat acitivtats diverses: esportives, cultural i socials que han dinamitzat activament la vida al món local i que avui encara es mantenen com la Colla de Geganters de La Salle, L’Agrupament Escola EROL i d’altres més pròpies de la vida escolar com concursos literaris, participació en actiivitats locals etc.

Durant el curs 2011-2012 vam poder celebrar el centenari del centre amb un seguit d’actes que van omplir de vida l’escola i que van ser un reflex de l’actualtiat del centre i de la seva inclusió permanent en la vida social de Sant Celoni, que esperem continuï per molt anys més.

 L’ESCOLA ACTUAL

Així doncs, La Salle Sant Celoni, escola fundada al 1911, aposta per un projecte educatiu centrat en l’alumne en els seus vessants tècnic, humà, intel•lectual i professional. Formem una gran comunitat educativa: els alumnes, els professors, els pares d’alumnes, el personal de serveis i les empreses. Tots compromesos en la foamació de persones responsables, solidàries, creatives i justes, posant èmfasi enb l’alumne i convertint-lo en protagonista de la seva educació.

La Salle es preocupa per l’atenció personalitzada de l’alumne i el seu desenvolupament integral. Una educació en valors atenta a l’entorn en el qual viu l’alumne, i compromesa en la transmissió d’un sentit crític.

Qualitat i educació són les raons de ser de La Salle Sant Celoni. Així ho demostren els programes innovadors que estimulen i potencien el desenvolupament de l’alumne posant especial èmfasi en el vessant intel•lectual, motriu i emocional.

Aquesta oferta educativa ve de molt lluny i està avaladaq pels milers de persones de Catalunya i d’arreu del món que han passat pels nostres centres, on han rebut una formació que els ha permès desenvolupar-se com a persones en els llocs on han viscut.

  • La Salle és una xarxa: 25 centres al teu servei en tot Catalunya.
  • La Salle és una institució mundial present en gairebé 90 països.
  • La Salle és innovació pedagògica.
  • La Salle és solidària amb dues ONG que treballen en favor dels més desfavorits.
  • La Salle és una institució amb història. 

La Salle Sant Celoni, garantia de qualitat

Noves tecnologies: totes les aules estan habilitades amb les darreres tecnologies perr integrar l’alumne en l’ús de les eines de la informació.

Comunicació constant amb les famílies: per La Salle Sant Celoni, els pares formen part del procés educatiu. Això es tradueis en un intercanvi constant d’informació entre la famílies i l’escola.

Atenció personalitzada: en el projecte educatiu de La Salle, l’alumne és el centre, per tal de desenvolupar totes les sseves habilitats. L’acció tutorial personalitzzada ens perment fer un seguiment de l’alumne per a garantir el correcte desenvolupament de l’aprenentatge.

 Escola oberta: La Salle Sant Celoni està integrada al seu entorn i a les seves necessitat específiques.

Xandalls i bates
Enllaços
AMiPA
AEG EROL
3r Temps
Fem Equip
La Salle Catalunya
Symbaloo – Llamps i Trons